A WBS rendszer raktári modulja

1.1.        Raktárkezelés

Fizikai és Logikai raktárak létrehozásának támogatása
A WBS rendszerben létrehozhatók fizikai raktárak, amelyek az áru fizikai elhelyezésével kapcsolatosan kerülnek kialakításra. A
jogosultságok fizikai raktáranként és ezen belül szektoronként adhatók meg.
A WBS rendszerben ezzel párhuzamosan létrehozhatók logikai raktárak is, amelyek létrehozása nem elsősorban az áru fizikai
elhelyezkedéséhez kötöttek, hanem egyéb feltételek pl. státusz, minőség stb. határozzák meg. A logikai raktárak létrehozásával
lehet pl. a kapcsolódó rendszerek közötti párhuzamos nyilvántartás szinkronitását biztosítani.
A WBS rendszer gondoskodik a fizikai és logikai raktárak egymással konzisztens vezetéséről.

Fizikai raktárak tagozódása
A WBS rendszer az árukészlet nyilvántartását tárhelyek szerint végzi. A tárhelyek tovább bonthatók ún. fiók tárhelyekre.
- Szektorok kezelése
A tárhelyek szektorokba csoportosíthatók egy fizikai raktáron belül, amelynek alapvető célja a különböző tárolási rendszerű és
kiszedési technológiájú tárhelyek csoportosítása. Pl. polcos és rakodólapos állványok elkülönítése, hűtőtároló stb.
- Zónák kezelése
A tárhelyek zónákra csoportosíthatók egy szektoron belül, amelyek arra szolgálnak, hogy további elkülönítést lehessen végezni
az áru elhelyezésére a raktárban. Pl. abban az esetben ha hatósági előírásoknak megfelelően el kell különíteni a cikkeket, vagy
azonos kiszedési technológia mellett kissé eltér az áru tárolási rendszere.
- Fogyási paraméterek
A tárhelyek minősíthetők hozzáférhetőség szerint. Ennek célja, hogy a gyakrabban fogyó cikkeket a könnyebben elérhető
tárhelyekre helyezze el  a rendszer.

Fizikai raktárak csoportosítása
A fizikai raktárak telephelyek szerint csoportosíthatók. Ennek célja, hogy a különböző telephelyekhez tartozó raktárak tranzakciói
(rendelések, beszállítások, kiszállítások stb.) egymástól elkülönítve jelenjenek meg a kezelő felületen.

1.2.        Azonosítás

Címkenyomtatás
A WBS rendszer alapvetően vonalkóddal ellátott címkékkel azonosítja az áru egységeit (raklap, gyűjtőcsomag). Különböző típusú
címkenyomtatókat képes kezelni alapvetően Windows driverrel, de egyedi karakteres nyomtatásra is lehetőség van.

1.3.        Rendelések rögzítése

A vevői- és szállítói megrendelések rögzíthetők manuálisan vagy érkezhetnek más rendszerből interfészen keresztül..
A manuális rendelés rögzítésekor egy gyors kereső algoritmus biztosítja a név szerinti keresést, mellyel néhány másodperc alatt
ki lehet keresni egy cikknevet, több ezer tételes  cikktörzsből az aktuálisan szükséges tételt.

A gépi úton (interface, modem) történő rendelésfeladás esetén a cikkek azonosítása cikkszám szerint történik. Külön rendelői
cikkszám nyilvántartása támogatott.

1.4.        Áruérkeztetés

Az érkeztető modul ellenőrzi a szállítmány rendelésszerűségét (szállítólevél likvidáció). Lezárja a nyitott rendelések
állományában a megfelelő rendelt tételt. Támogatja a részszálításokat, azaz egy beszerzési megrendelés több részletben is
érkezhet.

1.5.        Minőségbiztosítás, mintavételezés

Meghatározott szabályok szerint tárolja és végrehajtja a mintavételi utasításokat. Kezeli a minőségi státuszokat (bevizsgálás
alatt, felszabadított, minőségi hibás, lejárt stb.). Különböző státuszú egységek tárolhatók elkülönítve (külön raktár, vagy szektor)
is de akár egy területen is különböző tárhelyeken.

1.6.         Tárhely kijelölés, betárolás

Az áru betárolásánál a szektor/zóna/fogyás paraméterek, valamint kapacitás/súly/méret adatok alapján automatikusan kijelöli
tárhelyet. Paraméter beállítástól függően megvalósítható már korábbi tárolású áruhoz való hozzátárolás.
Ez a tárhely kijelölés igény szerint egyedileg megfelelő jogosultsággal felülbírálható.

1.7.        Kitárolás

Kitárolás kiszállítási idő szerinti rangsorolása
A kiszállítási igények dátum, idő szerinti sorrendben jelennek meg az irányító dolgozó kezelő felületén, aki ezekből további
szempontok figyelembevételével (túrajárat, sürgősség stb.) indítja a kitárolásokat.
A kiszedési tárhelyet a rendszer automatikusan határozza meg a beállított paraméterek valamint FEFO/FIFO elv alapján. A
rendelt árumennyiséget kiszállító eszközökre bontja tárolóeszköz kapacitás és áruméret alapján amely eljárásnak jelentős
optimalizáló hatásai vannak:
- Minden kiszedett rakomány (raklap, doboz, láda) önállóan előre azonosítható, amely a folyamat későbbi fázisai során
felhasználható. (revideálás, kiszállítás, vevői érkeztetés)
- A raktári munka egyszerűbbé, szervezettebbé tehető, mert a folyamatok ezek után szeletelhetők tárolóeszközök szerinti
végrehajtásra.
Támogatja a bontott rakományok nyilvántartását az elsődleges kiszedések irányítására.

Raktári kiszedés
A WBS rendszer támogatja a papír alapú és a papír nélküli raktári kiszedést is.
Definiálható az ún. kétlépcsős komissiózás is amikor az első lépcsőben megtörténik az áru kigyűjtése a vevők egy csoportjára,
majd annak a vevők szerinti kikomissiózása.

Jelzés a szállítás felé
A komissiózás rendszer által azonosított tároló eszközökbe történik (doboz, raklap stb.). A gyűjtők egymáshoz rendelése
megengedett (cikkek dobozba, dobozok ládákba, ládák raklapokra stb.).
Az egymáshoz rendelhetőség a rendszerben skálázható. A rendszer a fuvarszervezés felé adatokat szolgáltat a komissiózott
csomagok darabszámáról, méretéről, súlyáról.

1.8.        Utántöltés

A WBS rendszer támogatja az automatikus utántöltést a háttér területről a komissiózó területre. Figyeli a komissiózó tárhelyeken
lévő készletszinteket. Ezeken beállításra kerül a szükséges minimális és törzskészlet, aminek alapján a rendszer
automatikusan utántölti a szükséges mennyiséget a komissiózó tárhelyre. Az áttárolt mennyiségek meghatározásánál
figyelembe veszi a függő rendeléseket is valamint kerekít gyűjtőcsomag vagy raklapnyi mennyiségekre.


1.9.         Szállítás, fuvarozás

Szállítás, fuvarozás előkészítés
A WBS rendszer becsült forgalmi adatokat (súly, térfogat) szolgáltat a szállítási rendszer felé a járatszervezés elvégzésére.
Képes fogadni a járatba szervezett kiszállítási utasításokat és támogatást nyújtani a raktári dolgozónak a kiszedések járatok
szerinti elvégzésére.

1.10.        Áruáttárolás a raktáron belül (raktárrendezés)

A raktár optimalizálásához a WBS támogatja a raktáron belüli áttárolásokat a raktárak, szektorok és helykódok között. A
helykódok közötti áttárolás tekintetében lehetséges az egyszerűsített áttárolás, amikor a vonalkóddal ellátott rakományt egy új
tárhellyel olvassák össze, és a tranzakció automatikusan végrehajtódik a rendszerben. Az egyszerűsített áttárolás külön
jogosultsághoz kötött.

1.11.        Revideálás

A revideálás a kiszedési egységek (ládák, raklapok) kiszedés utáni végellenőrzését jelenti. Az ellenőrzés történhet manuálisan,
kézi vagy pultszkenner segítségével, vagy mérleges súlyellenőrzéssel.

1.12.        Expedíció,

A WBS az expedíciós területre érkező rakományokat vonalkód leolvasással regisztrálja. Amennyiben szükséges, lehetőség van
az áru átcsomagolására (új göngyöleg kiválasztására) ill. több rakomány összecsomagolására.

1.13.        Szállítólevél készítés

A WBS rendszer alap kiépítésben szállítólevél és csomagjegyzék bizonylatot készít.
A szállítólevélen szerepel az áru neve, gyártási száma, mennyisége.
A csomagjegyzék tartalmazza a kiszállított egységrakományok adatait.

1.14.        Cross Docking funkció

A beérkező áru dedikálva van egy kiszállításhoz. Ezért az nem kerül betárolásra, a rendszer csak végrehajtja a szükséges
készletmozgatásokat, és előállítja a bizonylatokat.

1.15.        Co-packing funkció

Ez a funkció összetett termékek előállítására alkalmas. Össze- vagy szétcsomagolási eljárással új termék előállításának
folyamatkövetését végzi. A folyamat a rendszerben tárolt összetevő listával támogatottan és ellenőrizve történik.

1.16.        Recall funkció

A kiadott áruk, termékek valamilyen szempont szerinti (gyártási szám, sarzs és cikkszám, stb.) visszahívását teszi lehetővé. A
funkció feladata, hogy a visszahívandó termékek kijelölése után információt szolgáltasson a keresett kiszállításokról
(mennyiség, vevő stb.), majd a visszahívási folyamathoz a szükséges bizonylatokat előállítja.

1.17.        Leltár kezelése

A leltározás történhet teljes raktárkészletre, illetve a cikkek tetszőleges csoportjára. Előállítja a leltározási utasításban előírt
bizonylatokat, automatikusan létrehozza a szükséges korrekciós tranzakciókat. Támogatja az RF eszközökkel való leltár felvitelt.

1.18.        Szerződés nyilvántartás

A WBS nem kezeli a szerződés bizonylatot magát, de tárolja az egyes ügyfelekhez tartozó szerződések tartalmát. Logisztikai
szolgáltatás esetén:
•        mozgatási díj egység
•        tárolási díj egység
•        egyedi díjtételek

1.19.        Árazás

A WBS rendszer igény esetén a kimenő áruk és szolgáltatások számlázását is végzi. Az egységárak nyilvántartásán felül
különböző típusú kedvezményeket kezel, amelyek alapján az árképzés történik. A kedvezményrendszer kötődhet cikkhez,
cikkcsoporthoz, illetve vevőhöz, vevőkörhöz.

1.20.        Áru számlázás

A kiszállítások alapján ez a funkció gondoskodik a számlák elkészítéséért. A számlázás alapja a tárolt szerződések tartalma.

1.21.        Szolgáltatások számlázása

A WBS rendszer a logisztikai tevékenység számlázását is végzi. Lehetőség van a számlázási időszakban lekötött raktári
tárolókapacitás, a különböző raktári mozgatások (betárolás, originál kitárolás, komissiózott kitárolás), tevékenységek tételes
számlázására, valamint fix költségek (pl.: ügyviteli költségek) elszámolására. Adott paraméterek, költségek partnerenként
beállíthatók, az adott partneri szerződéseknek megfelelően.

A logisztikai szolgáltatás számlázását a WBS rendszer a következő paraméterek alapján végzi:
•        be mozgás (súly, térfogat)
•        ki mozgás (súly, térfogat)
•        originál
•        komissiózott
•        tárolás (tárolóeszköz nap)
•        egyedi tételek (szolgáltatás alapdíja stb.)

1.22.        Lekérdezések

A rendszerben számos lekérdezési lehetőség van az áru tárolására, mozgatására stb. vonatkozóan.
Az SQL alapú adatbázis kezelés lehetőséget ad újabb lekérdezések viszonylag egyszerű készítésére. A lekérdezések
szerkesztésének két formája van:

•        Kezelői felületen szerkeszthető lekérdezés standard formátumban (nem szükséges szoftver módosítás)
•        Speciális formátumban szerkesztett lekérdezés, dokumentum készítés (szoftver módosítás szükséges)

1.23.        Jogosultsági rendszer kezelése

A rendszerben az utasítások végrehajthatósága jogosultságokhoz kötött. Jogosultság megadható egyénileg a felhasználókhoz
vagy felhasználók csoportjához is.
A jogosultsági rendszer és az elektronikus rekordok kezelése megfelel a CFR Part11 ajánlásainak az elektronikus aláírások
kivételével.

1.24.        Tranzakció naplózás

A fontosabb tranzakciók naplózásra kerülnek időbélyeg, felhasználó azonosító megadásával amelyek utólag lekérdezhetők.

1.25.        Bizonylat kezelés

A rendszerben keletkezett fontosabb dokumentumok (címkék, szállítólevelek stb) tömörített formátumban tárolásra kerülnek.
Ismételt nyomtatás kérhető bármely ilyen dokumentumról „másolat” felirat hozzáadásával. A rendszer jegyzi a kért másolatok
számát.

1.26.        Interfészek

A WBS rendszer fel van készítve arra, hogy a legkülönbözőbb IT technológiájú interfészeken keresztül kapcsolódjon a külső
rendszerekhez. Preferálja és támogatja a tranzakcionális interfészek megvalósítását az üzenetek ellenőrzése és adatvesztések
elkerülésére végett a rendszerek között. Minden kimenő és bejövő üzenetet külön állományban letárol. Támogatást nyújt az
interfész adatok feldolgozásának nyomon követésére az esetleges feldolgozási hibák kiküszöbölésére.
M I C R O N I X
Logisztika      Informatika     Raktárrendszerek
Raktári modul
WBS
Raktári modul
Kereskedelmi modul
WBS
Kereskedelmi modul
Technológia modul
A WBS rendszer INFOmobil
vezérlő modulja
Bemérő modul
A WBS rendszer bemérés
irányítási modulja