Raktár menedzsment
WBS
Warehouse Business System
InfoMobil rendszer
InfoMobil
Félautomata kiszedő rendszer
Osztályozó rendszer
Sorter
Automata osztályozó
rendszer ki és betároláshoz
Gyártáskövető
Tracker
On-line gyártáskövetés
Bemérő rendszer
LOSE
Mérlegekkel integrált
gyártási összekészítés
Szállítópálya
Conveyor
Szállítópályával vezérelt
kiszedő rendszer
R a k t á r  m e n e d z s m e n t
A Warehouse Business System (WBS) egy korszerű – a felhasználó technikai igényeihez rugalmasan  hozzáigazítható –
kereskedelmi és logisztikai informatikai alkalmazási rendszer.

A WBS rendszeren belül a két fő alkalmazási funkcióterület, a Kereskedelem és a Logisztika teljes körűen, logikailag és
fizikailag egyaránt integráltan működnek együtt.   

A WBS rendszeren belüli
Kereskedelmi funkció, a korszerű piaci követelményeknek megfelelően, az ügyfél-orientált
vállalatirányítás alkalmazásának lehetőségét biztosítja a felhasználó részére.
Az alrendszer egyaránt képes kezelni mind a vevői, mind a szállítói oldalt.

Az alrendszeren tartalmazza az ügyfél szerződések nyilvántartását, rendelések kezelését, árak-engedmények kezelését,
számlázást, kereskedelmi statisztikákat, amelyek összességében folyamatos és átlátható kapcsolattartást biztosítanak az
ügyfelekkel.
A kereskedelmi alrendszer teljesen integráltan működik a logisztikai alrendszerekkel.

A
Logisztika körébe tartozó raktári technológiákat támogató információ átviteli rendszerek a raktári kiszolgálás minőségének
javítását célozzák.
A raktári kiszolgálás minőségét alapvetően a kiszolgálás gyorsasága és pontossága határozza meg.

A WBS logisztikai alrendszere alapvetően a fenti problémák kezelésére nyújt racionális, az ügyfelek igényei szerint technikailag
és funkcionálisan széles sávon skálázható megoldást, miközben jelentős támogatást nyújt az ún. különleges áruk kezelésében
a minőségbiztosítási szempontok érvényesítésére.
Az informatikai rendszer filozófiája az, hogy egy meghatározott technológia mentén irányítja és ellenőrzi a folyamatokat és nem
pedig az, hogy az egyes folyamatokban sztochasztikusan bekövetkezett eseményeket regisztrálja.

A WBS logisztikai alrendszere a fenti célok elérését, korszerű adatbáziskezelés és vonalkód technika, ill. rádiófrekvenciás
adatátvitel alkalmazásával, on-line/real-time támogatás nyújtásával biztosítja a felhasználók részére.

A WBS rendszer fejlesztése több mint 10 éves múltra tekinthet vissza és jelentős számú, sikeresen működő hazai referenciával
rendelkezik.

Általános leírás
A Warehouse Business System (WBS) egy korszerű – a
felhasználó technikai igényeihez rugalmasan  hozzáigazítható –
kereskedelmi és logisztikai informatikai alkalmazási rendszer.

A WBS rendszeren belül a két fő alkalmazási funkcióterület, a
Kereskedelem és a Logisztika teljes körűen, logikailag és
fizikailag egyaránt integráltan működnek együtt.   

A WBS rendszeren belüli
Kereskedelmi funkció, a korszerű piaci
követelményeknek megfelelően, az ügyfél-orientált vállalatirányítás
alkalmazásának lehetőségét biztosítja a felhasználó részére.
Az alrendszer egyaránt képes kezelni mind a vevői, mind a szállítói
oldalt.
A WBS kereskedelmi alrendszere irányítja és kezeli az ügyfelekkel való
kapcsolattartást.
Itt kerülnek rögzítésre az ügyfelekkel megkötött szerződések
kereskedelmi adatai (vevői kedvezmények, szállítási feltételek), kerülnek
fogadásra és nyilvántartásra a rendelések, és az árukiszállításokkal, ill.
a szerződésekkel összhangban készülnek el a vevői számlák.

A WBS
logisztikai alrendszere irányítja és kezeli a raktári folyamatokat
a beszállítás, a tárolás,  ill. a kiszállítás vonatkozásában és
automatikusan elkészíti a folyamatokhoz kapcsolódó bizonylatokat
(kiszedési utasítás, szállítólevél, stb.).
Az alrendszer közvetlenül kapcsolatban áll a kereskedelmi
alrendszerrel, és azzal összhangban interface-en keresztül forgalmi, ill.
pénzügyi adatokat szolgáltat a pénzügyi rendszer felé.
A WBS logisztika működhet:
1. kiépítés: hagyományos papír alapú technológiával
2. kiépítés: vonalkódos raktár irányítással és kézi vonalkód olvasókkal
3. kiépítés: vonalkódos raktár irányítással és mobil rádiófrekvenciás (RF) eszközökkel

A 2. és 3. kiépítésben
vonalkódos címkével lát el minden, a raktárba beérkező rakományt. Egységesen, vonalkód
beolvasásokból álló tranzakciók alkalmazásával, kezeli le az összes raktári funkciót. (betárolás, kitárolás, áttárolás, revideálás,
kiszállítás, leltár)
A helykódos nyilvántartásból következően automatikusan követi az áru gyártási számait, lejárati idejét, státuszait a beszállítástól
a kiszállításig.

A 3. kiépítésben
rádiófrekvenciás adatkapcsolatban lévő terminálok utján valós időben (real time), kis rendszerek esetén
(adatgyűjtővel) off-line módon végzi el az áru mozgásával kapcsolatos készletmódosításokat. Rádiófrekvenciás terminálokkal
papír nélküli kiszedési és komissiózási eljárást tesz lehetővé. Jelentést készít a valós
árumozgásokról és leltári készlet
adatokról.

A WBS rendszerben egy ún.
houskeeping alrendszer gondoskodik a rendszer működtetéséhez szükséges kiszolgáló funkciók
kezelésére.

Housekeeping funkciók

 - Feladás a Pénzügy / Számvitel felé
 - Adatfogadás a Pénzügy / Számvitel felöl
 - Törzsadatállományok (vevő, termék, szótárak, stb.) kezelése
 - Archiválási rendszer.

Logisztikai funkciók

 - Áruérkeztetés a raktárban
 - Minőségbiztosítás mintavételezés
 - Betárolás a raktárba
 - Áruáttárolás a raktáron belül
 - Vevői megrendelések felvétele
 - Helykód kiválasztás a komissiózáshoz
 - Kiszállítási rakományok képzése (előpalettázás)
 - Komissiózás
 - Revideálás
 - Expedíció
 - Kiszállítás
 - Göngyöleg nyilvántartás
 - Visszáru kezelés
 - Leltározás
 - Kiszállítási bizonylatkészítés
 - Beszerzési megrendelések  
 - Kiszállítási túraszervezés
 - Cross docking funkció
 - Erőforrás kihasználtság nyilvántartása, lekérdezése

Kereskedelmi funkciók

 - Szerződések nyilvántartása (árak-engedmények)
 - Vevői megrendelések felvétele
 - Árazás
 - Áruszámlázás
 - Szolgáltatások számlázása
 - Rendelések kezelése (szállítói és vevői)
 - Beszerzések támogatása  

Egyéb funkciók

 - Külső kapcsolatok rendszere
 - Lekérdezési információs rendszer.
 - Jogosultsági rendszer kezelése
 - Tranzakció naplózás

Rendszer felépítés

A WBS rendszer Oracle adatbázis kezelőn alapuló kliens-szerver architektúrájú alkalmazás

A szerver tekintetében minden olyan platform és operációs rendszer alkalmazható, amelyet az Oracle támogat. A tényleges
szerver kialakítása a tranzakciók számából, azaz napi betárolási és kiszedési tételszám alapján határozható meg.

Napi 20.000 tételszámig szervernek PC alapú Windows szerver operációs rendszert ajánlunk.
A munkaállomások Windows XP/Vista operációs rendszeren futtathatók.

A szerver és a munkaállomások hardver kiépítettségét az alkalmazott operációs rendszernek megfelelően kell tervezni.

A szerverben javasolt min. 2 GB memória (forgalomtól függő),  min. 2 db HDD rendszerbiztonsági szempontból, illetve mentő
egység archiválási célra.
M I C R O N I X
Logisztika      Informatika     Raktárrendszerek